Innovel - Montero's Empire#1 Fated to Love You My Boss
close button

Tambahkan Innovel ke halaman utama untuk menikmati novel terbaik.

Montero's Empire#1 Fated to Love You My Boss
book-rating-imgUMUR UNTUK MEMBACA 18+
Mindful Thoughts
Romance
ABSTRAK
Si Mariella Venise Dela Cruz ay ulilang Anak mula sa probinsya Ng Bacolod at nakipagsapalaran sa Syudad Ng Maynila upang doon hanapin ang kanyang kapalaran. Hindi siya nakapagtapos Ng pag-aaral dahil naging biktima Ng COVID 19 pandemic ang kanyang mga magulang at sa kasamaang palad ay namatay ang mga ito. Naiwan siyang nag-iisa at itinaguyod ang Sarili habang lumalaban sa kalungkutan mula Ng mangyari ang kanyang mga magulang. Sa kanyang pakikipagsapalaran sa Syudad Ng Maynila ay doon niya nakilala ang taong magpapabago sa kanyang Buhay. Ito ay si Dave Clinton Montero, ang nag-iisaNg CEO at may-ari Ng Steel Productions Incorporated na siyang supplier Ng mga bakal sa lahat Ng constructions sa buong Pilipinas.

Perpustakaan

Temukan

search

Saya