Innovel - Hiding The Idol's Twins
close button

Tambahkan Innovel ke halaman utama untuk menikmati novel terbaik.

Hiding The Idol's Twins
book-rating-imgUMUR UNTUK MEMBACA 12+
Synea Moon Writes
Romance
ABSTRAK
Ang tanging nais lamang ni Synea ay isang simple at tahimik na buhay. Kahit pa isa siyang CEO ng talent agency na namana niya sa kaniyang ama ay lagi pa rin itong mailap sa mga kalalakihan. Para sa kaniya mas importante ang karera kaysa magkaroon ng sariling pamilya. Ngunit paano kung sa isang gabi ng di sinasadyang pangyayari ay mabago ang lahat? Paano kung maging si Synea sa tabi ng isang lalaking ngayon lamang niya nakilala? Paano kung ang lalaking ito pala ay si Pierre Claude Hiyashi, ang pangunahing bokalista ng Quartent Alliance? Sa kaniyang paglayo ay dala-dala niya ang lihim ng gabing iyon kasama ang kaniyang pagbubuntis. Pero paano kung makalipas ang limang taon ay magkrus muli ang kanilang mga landas? Magbago kaya ang pananaw ni Synea? Maprotektahan niya kaya ang kaniyang mga anak laban sa g**o ng mundo ng kanilang ama? Higit sa lahat, may puwang ba ang pag-ibig sa dalawang taong parehas na pinahahalagahan ang kanilang karera? Pwede pa bang maitama ang isang gabing pagkakamali na nagbunga ng dalawang supling? Ano ang pipiliin mo pamilya o karera?

Perpustakaan

Temukan

search

Saya