Innovel - Trái đắng ngọt ngào
close button

Tambahkan Innovel ke halaman utama untuk menikmati novel terbaik.

Trái đắng ngọt ngào
book-rating-imgUMUR UNTUK MEMBACA 12+
hhh
Romance
ABSTRAK
Cứ ngỡ rằng anh đã quay về sao bao đau thương nhưng kết cục trái đắng lại là không phải. Tình yêu mãnh liệt nhất là khi ta tìm đúng người nhưng mà không phải là người. Liệu rằng đối mặt trước những lựa chọn, con đường nào chính là con đường đích thực nhất? Con đường nào là con đường mà ta nên đi? Yêu là đau, là thương, là nhớ, là nhung và thậm chí có một thoáng đau lòng đến tuyệt tình.

Perpustakaan

Temukan

search

Saya