Innovel - HẮC MỘNG
close button

Tambahkan Innovel ke halaman utama untuk menikmati novel terbaik.

HẮC MỘNG
book-rating-imgUMUR UNTUK MEMBACA 12+
Hồng Đào
YA&Teenfiction
ABSTRAK
“Khoảng cách gần nhất là phía trên sân khấu và phía dưới sân khấu, phía trước màn hình và bên trong màn hình. Khoảng cách xa nhất, là không sống trong thế giới của nhau.” Vào một ngày Lâm Tuệ Mẫn đã có thể đứng trên sân khấu, ở cùng một ánh hào quang với anh. Thế nhưng Vương Nhất Bảo, liệu anh có thể chấp nhận một “Lâm Tuệ Mẫn” khác ở bên trong em hay không?

Perpustakaan

Temukan

search

Saya