Innovel - [DewNani]liệu có còn yêu?
close button

Tambahkan Innovel ke halaman utama untuk menikmati novel terbaik.

[DewNani]liệu có còn yêu?
book-rating-imgUMUR UNTUK MEMBACA 18+
Cam Siu Chua
LGBT+
ABSTRAK
hắn vô tình đâm phải cậu khi cậu chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi, cậu vì bị nhốt trong đó và bị hành hạ khá lâu nên khi mới trốn được ra ngoài thì cậu vô cùng lạ lẫm với thế giới bên ngoài.Lúc đang chạy khỏi chốn địa ngục ấy thì cậu không may va vào hắn...đọc đi rùi bít típ:)))

Perpustakaan

Temukan

search

Saya