Innovel - HẬU CUNG CHI ĐOẢN CA
close button

Tambahkan Innovel ke halaman utama untuk menikmati novel terbaik.

HẬU CUNG CHI ĐOẢN CA
book-rating-imgUMUR UNTUK MEMBACA 12+
Yến Minh Uyên
Romance
ABSTRAK
Hậu cung là chốn ăn thịt người không nhả xương, bất cứ kẻ nào tiến vào cũng chính là đã đặt chân vào vũ đài quyền lực. Là sống hay chết, là vinh hay nhục, là con mồi hay thợ săn, đều là quyết định của mỗi người. Mỗi một người sống trong cung, vì mạng sống, vì vinh hoa phú quý, vì hưng thịnh gia tộc, mọi người đều là những kẻ thân bất do kỷ. Hậu cung chi đoản ca-những câu chuyện ngắn về số phận, về bước chân của những con người trong chốn mà cho dù mọi người đều khát khao chạm đến, cũng biết rằng đó là nơi dành cho những kẻ điên.

Perpustakaan

Temukan

search

Saya