Innovel - Kiếm Phong Kim
close button

Tambahkan Innovel ke halaman utama untuk menikmati novel terbaik.

Kiếm Phong Kim
book-rating-imgUMUR UNTUK MEMBACA 16+
Cáo
LGBT+
ABSTRAK
Phượng Từ Diễm năm 14 tuổi xung phong ra chiến trường, 16 tuổi đã thống lĩnh đại quân, nắm giữ ấn soái. Y thông minh nhanh nhẹn, lại anh dũng thiện chiến, giúp Sở Vương và Sở Quốc đẩy lùi giặc Minh, thu lại 12 thành trì biên giới phía Nam bị chiếm đóng. Thế nhưng trong trận chiến cuối cùng, Phượng Từ Diễm lần đầu tiên phạm phải sai lầm khiến cho toàn quân bị diệt. (Lúc này Phượng Từ Diễm 24 tuổi, chinh chiến mười năm ngoài biên giới). Sở Quốc và Minh Quốc ký hiệp ước hòa bình, cam kết từ này không xâm phạm. Phượng Từ Diễm trao trả ấn soái, quay lại triều làm quan. Lúc này hoàng cung Sở Quốc cũng nổi lên phân tranh giữa ba vị hoàng tử. Phượng Từ Nhiễm vừa vào triều đã dâng sớ đòi chém Thái Tử. Hoàng đế tức giận, may mà có Thái phi và Nhị Hoàng tử ra mặt mới cứu được. Phượng Từ Nhiễm bị giam trong phủ, tước hết bổng lộc. Năm Thuận Thiên thứ 3, Thế tử Trấn Bắc Vương Tần Mộ Diệu bị đưa vào cung. Cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của Sở Quốc đồng thời đối đầu với Phượng Từ Nhiễm của phe Nhị hoàng tử. Ân oán xen kẽ, chuyện xưa mở ra. Người nào đang thao túng phía sau? Ai mới là kẻ bước lên ngai vàng quyền lực? Ai có thể mở ra thái bình thịnh thế cho Sở Quốc? Truyện thuần túy là mưu đồ và chiến tranh, tình cảm là gia vị.

Perpustakaan

Temukan

Genre

Saya