Innovel - Trapped With The Billionaire
close button

Tambahkan Innovel ke halaman utama untuk menikmati novel terbaik.

Trapped With The Billionaire
book-rating-imgUMUR UNTUK MEMBACA 16+
SweetBianca
Romance
ABSTRAK
‘Ms.Montemayor, ano klase kang babae? Sumisiping ka lang sa mga lalake, magbuntis pagkatapos iwan mo na lang ang bata?Ugh?wika ng diko kilalang lalake Nakataas ang dalawang kilay ni Megan ngunit hinayaan lamang ang lalaki. Napansin ng lalaki na di siya kumikibo at nag patuloy ito.” Bakit mo iniwan ang bata sa aking opisina? Nakuha na niya ang attention ni Megan.”Ano? malakas nito sigaw. Nakatawag pansin na siya sa mga tao, yumuko siya dahil sa subra hiya. Tiningnan niya ito at bumulong, ‘Ano ba pinag sasabi mo? Hindi hindi kita kilala? Nagkakamali ka, hindi ako iyon. Doon ka mag hanap ng nanay ng anak mo, dahil hindi ako iyon!

Perpustakaan

Temukan

Genre

Saya